browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

A jóga veszélyeiről

A Jóga veszélyeiről

A jógát elsősorban egészségmegőrző betegség megelőző módszerként ajánlják.

A jóga gyökere a hinduizmus, India ősvallása, amely személytelen erőben hisz, ez az isteni elv a Brahman. Mindennek  „isteni  magja” van, az emberben is isteni mag rejlik, aminek következtében az ember alapvetően jó.  Az emberi élet célja, hogy az ember az istenséggel, a brahmannal egyesüljön. A hinduizmus tanítása szerint ez a bűn (maya)=baj, ha az ember földi élete során megfeledkezik arról, hogy megistenüljön. Ha ezt az isteni célt a brahmannal való egyesülést elmulasztja újra és újra vissza kell térnie a földre- ez a reinkarnáció.  A hindu azonban ki akar törni ebből a körforgásból, „istenné” kíván válni és ennek a módszere a jóga.

A jóga tehát a hinduizmus önmegváltó módszere.

Célja: az ember tanuljon meg uralkodni önmagán, először a testén, a vegetatív működésein, majd érzelmein azért, hogy így eljusson az önmagában rejlő isteni maghoz, azt felgerjessze végül a jóga hat-lépcsős  fokozatának a csúcsán összeolvadjon az egyetemes világszellemmel, a brahmannal. Ezzel elérte célját, megváltotta önmagát.

A jógában a testi technikák, mindig szellemi célt szolgálnak. Ha tehát valaki jógázik, akár hiszi, akár nem az ún. „isteni energiát” veszi fel. Mert ha valaki lenyel egy tabletta Kalmopyrint, akkor hiába hiszi róla, hogy cukorka vagy csokoládé, hatni benne a tényleges hatással rendelkező szaliciát fog.

Ha tehát jóga révén valóban valamiféle természetfeletti erővel lehet kapcsolatba kerülni, akkor ez megtörténik akkor is, ha valaki nem tud róla, vagy mást hisz róla.

A jóga szemlélet szerint, az emberi  test különböző helyein jellegzetes erőközpontok – ún. csakrák találhatók, amelyek a prána áramlás kitüntetett helyei. Hét ilyen központ van, a legalsó a kismedencében, a legfelső a fejtetőnél. A jóga gyakorlati célja, hogy a legalsó erőközpontban szunnyadó életerőt a légkörből felvett és testében áramoltatott prána révén felébressze és felgerjessze. Ennek a szunnyadó életerőnek a szimbóluma a feltekeredett kígyó.

A jóga gyakorlati célja tehát, hogy az ember a benne szunnyadó kígyó energiáját felébressze.

Kígyó! Kicsoda a kígyó?

„ És vétteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész földkerekséget elhiteti, vetteték a földre és az ő angyalai is ővele levettetének”- Jel. 12,9

Biblikus keresztyén embernek elég lehetne csak annyit tudni a jógáról: szimbóluma a kígyó!

Forrás: Dr. Erdélyi Judit, orvos: Természetgyógyászat az ige mérlegén 26-27. oldal