browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nagypéntek, húsvét és feltámadás

Nagypéntek, húsvét és feltámadás

Miről szól valójában ? 

A feltámadásról szóló bibliai tanítás tehát hatalmas örömhír, mely ragyogó, élő reménységként adatott a Krisztusban hívőknek. Hatalmas vígasztalás ez minden újjászületett keresztyénnek.

A feltámadásba vetett hitünknek alapja nemcsak az, hogy ezt igéjében Isten kijelentette előre, hanem az a történelmi tény is, hogy Jézus Krisztus meghalt és harmadnapon feltámadott sírjából és megjelent az övéi között. Ezt a történelmi eseményt leírták az evangéliumok, hirdették az apostolok, és erre a tényre épült fel az első keresztyén egyház. Ezt megtaláljuk leírva az 1 Kor. 15-ben. A Biblia egyik legcsodálatosabb fejezetében, amelynek elején Pál leírja az evangélium summáját, a keresztyén örömhír foglalatát.

A Biblia szemlélete szerint tehát a test feltámadása Jézus Krisztus feltámadásával már megkezdődött és folytatása következik. Vagyis: a hívő keresztyén ember nemcsak azért várja reménykedve a feltámadást, mert Isten azt igéjében megígérte, hanem azért is, mert Jézus Krisztus történelmi, testi feltámadásával megjelent a földön és megjelent a mennyben az első feltámadott ember, akit követni fog a többiek feltámadása is.

A Bibliában a halottak feltámadásáról szóló kijelentés elsősorban a hívők feltámadásának a kérdéseivel foglalkozik. Isten megtért gyermekeit akarja hitükben erősíteni, szilárd alapra helyezni, és Jézus Krisztus személyében még erősebb szeretetszálakkal odakötni a feltámadásról adott igéken keresztül is.

A feltámadás tehát először is testben történik, és ezzel fejeződik be a teljes megváltás (Róm. 8,23). A Biblia azt mondja, hogy ez test lesz, látható lesz, megfogható lesz. A feltámadott test romolhatatlan lesz, olvassuk az 1Kor. 15,42-ben. A feltámadás dicsőséges testben történik. Ezen a testen nem lesznek ott a bűn nyomai, mely a test szépségét itt a földön megrontja. Hanem eredeti szépségében, dicsőségben fog tündökölni, és hordozni fogja a Teremtő és Megváltó képét látható módon. “És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is”, ikonját is. Pál ezt a szót használja: ikon-képmás.A feltámadásban nyert test erőtől duzzad, szemben azzal, amivel eltemették, az erőtlenséggel. Jelen földi testünk nagy nyomorúsága, hogy fokozatosan gyengül és erőtlenedik. Ennek ellenkezője lesz az új testünk. Végül, feltámadott testünk hasonló lesz Jézus Krisztus feltámadott testéhez: 1Kor 15,49, Fil 3,20-21, ahol arról ír az apostol: “hasonló lesz az Ő dicsőséges testéhez”.

Új testünk tehát hordozni fogja személyiségünk ismertetőjeleit, bár a test összetételében mégis más lesz. Ahogy olvastuk: dicsőséges, romolhatatlan, erős, halhatatlan, mely földi életünk romlásának jeleit már nem fogja hordozni. Azaz nem lesz öreg, beteg, béna és csonka.

 (Lesz-e feltámadás és ha igen, hogyan? Sípos E.Á.)

Berecz L.