browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prédikációk

 

Ezékiel 22:23-31 Igehirdető: Karászi Attila Zsolt

A történetet olvasva és hallgatva talán az jut eszünkbe, hogy ennyire nyakas Isten népe. Isten milyen sokszor szólt már nekik prófétái által, hogy térjenek meg hozzá, de ők nem tették.. Könnyen megítéljük őket. De vajon nem ilyenek vagyunk-e mi is? Isten hányszor és hányszor megadja a lehetőségét, hogy Őt hallgassuk és megtérjünk Hozzá, de mi nem élünk vele. Falat építünk Közé és közénk, s sokszor embertáraink és mi könzénk is. Jézus pedig ezért jött, hogy ezt a falat lebontsa. S olvasunk arról, hogy mennyi tisztátalanságot követett el a nép és olyan, mintha csak a híradót hallgatnánk. A nyugalom napját megszentségtelenítik. S itt van a felsorolás, hogyha ez így folytatódik, a föld nem fog esőt kapni. Az eső áldást jelentett. Ha a növény nem kap esőt, kiszárad. Az emberi élet is kiszikkad, ha nem hallja Isten életet adó szavát. Elerőtlenedik. Mert csak Isten Igéje tudja elmosni a szennyet. Jézus Krisztus Golgotán kifolyt vére tisztít meg. Mert még most Isten szól, megtérésre hív. Akkor van baj, amikor már nem szól, amikor hallgat. Addig, amíg az Ige hangzik, engedjük, hogy átjárjon! Szívjuk magunkba Isten drága üzenetét!

 

 

Márk 11:1-11 Igehirdető: Karászi Attila Zsolt
Virágvasárnapot ünneplünk és rácsodálkozunk, ahogy  Jézus figyelmen kívül hagyva a szokásokat, nem paripán vonul be. Szamár háton megy az, aki három nappal azelőtt Lázárt feltámasztotta. Aki Istenember volt. S éppen ezért azt várnánk, hogy másként vonul be. Azonban a próféciának így kellett beteljesedni. Az eddig történtek is Jézus előre elmondott szavai szerint következtek be. Mert minden, amit Ő mond, igaz. Az embereknek elvárásaik voltak Jézussal szemben: gazdagság, jólét, gazdasági fellendülés. Ez van ma is. A hozsánnázó tömegből később öldökléstől lihegő tömeg lesz, aki megfeszíti Őt.  Miért zavarta ki Jézus a kereskedőket a templomból? Voltak ott olyanok is, akik vizet vittek át tálban a templomon. Nem akartak körülmenni, hanem a pogányok udvarán keresztül rövidebb út vezetett a teplomba. Semmibe vették ezáltal Jézus parancsát, tisztátalan lelkülettel tették ezt. Jézus látta a lelkületüket. Ahogy az ötezer ember megvendégelésénél is. Tudta, hogy nem azért követik, mert hisznek Benne, hanem azért, mert ettek a kenyérből, amit adott nekik. Tehát az áldás miatt. Mi vajon miért követjük Őt? Miért jövünk Isten házába, hogy találkozzunk Vele? Csak azért, hogy teljesítse kéréseinket? Vagy az áldásokért? Mert nem biztos, hogy jó nekünk, ha Isten kiszolgálja az elvárásainkat. Ha ilyen lelkülettel tesszük ezt, akkor csalódni fogunk. Mert nem lesz gyümölcse mindennek. Nem lesz Isten számára megüresített élet és megtérés.

Isten háza imádság háza- mondja Jézus. Pünkösdkor a tanítványok imádságban vannak együtt. Amikor valami nagy dolog történt, együtt imádkoztak. Lázár feltámasztásánál is. És a Gecsemáné kertben is imádkozott Jézus. Az imádság közbenjárás egymásért, mások megtéréséért, a gyülekezet megújulásáért, a Ige szólójáért, hogy az megérintse szívünket.